Program spotkania edukacyjnego dla pacjentów:
 

18.00 – 18.05    Powitanie uczestników – Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki i Leczenia Zatorowości Płucnej

18.05 - 18.20    Leczenie przeciwkrzepliwe po zatorowości płucnej – prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

18.25 - 18.40    Jeśli farmakoterapia nie wystarcza? To może plastyka tętnic płucnych pomoże? – dr n. med 
Marek Roik

18.45 - 19.00    Operacja to nie koniec świata. Chirurgiczne metody leczenia ostrej zatorowości płucnej
                          i przewlekłych zmian zakrzepowo-zatorowych
. – dr Dariusz Zieliński

19.05 - 19.20    Rehabilitacja po zatorowości płucnej – dr n. med. Monika Sznajder

19.25 - 19.40    Wyzwania psychologiczne po zatorowości płucnej – mgr Monika Szymańska

19.40 - 20.00    Odpowiedzi na pytania uczestników